מכונות לשאיבה ושטיפת קווי ביוב

מערכת שאיבה המותקנת ע”ג שלדות שונות (ניתן לבחור גדלים שונים), שנועדה לשאיבת ופריצת קווי ביוב.

נפח מיכל בוצה גלילי, מתאים למשקל השלדה ומשני צידי המיכל ישנם מיכלי מים נקיים. תצורה זו, מקנה ניצול נפח מקסימלי ע”ג השלדה.

מיכל הבוצה מתרומם לפריקת פסולת ע”י מגלש.

המערכות מופעלות ע”י תיבת העברה (PTO) המופעל מקופסת בקרה / שלט.

משאבות מתאימות בספיקות שונות נבחרות ע”י הלקוח.