מכונות לניקוי חופים

מכונות ניקוי חופים, נגררות ע”י טרקטור או מופעלות עצמאית.

הפסולת מסוננת ע”י רשת המורעדת ע”י מרעד הידראולי להחזרת החול הנקי לשטח ואיסוף הפסולת לתוך מיכל אשפה.

עומק החדירה וגודל הפסולת המסוננת ניתנות לשינוי ע”י המפעיל.

סוג המכונה נבחר לפי גודל החוף שנועד לניקוי.