פינוי שלגים ופיזור מלחים

מתקנים לפינוי שלג לפתיחת צירים ופיזור מלח, למניעת היווצרות שכבת קרח בטמפרטורות נמוכות, הגורמת להחלקת רכבים.

מגוון כפות פילוס שלג בגדלים שונים, להתקנה על טנדרים, משאיות ומכונות ייעודיות בהתאמה למפרט הרכב.

מגוון מערכות לפיזור מלח בנפחים שונים, בהתאמה להעמסה על משאיות או טנדרים.

ציוד אמריקאי/גרמני, הנמצא בשירות אתר החרמון, עיריית ירושלים ומשרד הביטחון.