Glutton – שואב פסולת עירונית | 2411 – סטנדרטי | H2O – עם מערכת התזה וריסוס

המכונה שמספקת מענה מושלם ואלגנטי לניקוי אתרים, בהם קיים ריכוז רב של הולכי רגל כגון:
רחובות מרכזיים, מדרחוב, מרכזי קניות, אתרי בילוי וכל מקום בו הפעילות מרובה.
המכונה מיועדת לשאיבת אבק, זרדים, ניירות, שאריות מזון, בדלי סיגריות, עלים, פחיות משקה, בקבוקי פלסטיק וזכוכית.
וכמו”כ את הגללים שמשאיר ידידו הטוב ביותר של האדם.
הפעלה חשמלית/ מנוע בנזין.